Harparboda Angus

Harparboda Angus är en avelsbesättning renrasiga, stambokförda Aberdeen Angus från det natursköna jordbrukslandskapet i Bergslagen.


De första 3st Anguskorna kom till gården 2017 och besättningen har snabbt vuxit genom egen rekrytering och inköp av livdjur med hög status för att nu när vi går in i år 2023 innefatta 30-talet hondjur samt ungdjur och avelstjurar.


De ungdjur som inte säljs till liv föder vi upp själva på gården för att sälja som kött under eget namn.


Vår filosofi är att alltid ha djurvälfärden i fokus. Alla våra djur går på bete under sommaren. Målet är att dom ska ha en så stressfri tillvaro som möjligt.


Våran avelsfilosofi är att föda upp friska, pigga kalvar med god aptit och stadig tillväxt. Kor med god modersinstinkt som kalvar själv och kan producera länge utan värkade klövar eller andra fysiska defekter. Tjurarna ska ha genetiska förmågan till lätta kalvningar som är ett av rasens mest framträdande drag. De ska även ha fin exteriör utan fysiska defekter eller värkande klövar, vara allerta och uppvakta hondjuren, lugna och hanterbara såväl i lösdrift som på betet. Djur med tveksamt lynne sorteras ut och slaktas.

38162639-E1A4-474A-8837-34437E87276F
IMG_0095
image0
image1
IMG_0465
IMG_0925